Czech Society for Structural Biology
Česká společnost pro strukturní biologii