I Discussions 2002

Centrum pro komplexní molekulární systémy a biomolekuly a
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR, Praha

Ústav fyzikální biologie Jihočeské university v Českých Budějovicích

Česká a Slovenská krystalografická společnost

pořádají

1. Setkání českých a slovenských strukturních biologů

které se koná od čtvrtka 14. března do soboty 16. března 2002 na Novém zámku v Nových Hradech.

Abstrakty ke stažení v pdf formátu

Program

Čtvrtek15:00 – 18:00 Registrace
 18:00 – 18:10Zahájení
 18:10 – 19:15 Slavnostní projevy čestných hostů
 19:30 – 22:00Recepce
Pátek7:30 – 8:30Snídaně
 8:30 – 10:10Přednášky  I
 10:10 – 10:30Přestávka
 10:30 – 12:30Přednášky II
 12:30 – 14:00Oběd
 14:00 – 16:00Přednášky III
 16:00 – 16:30Přestávka
 16:30 – 18:00Přednášky IV
 18:00 – 19:30Večeře
  20:00 – 22:00Prohlídka posterů
Sobota7:30 – 9:00Snídaně
 9:00 – 10:10Přednášky V
 10:10 – 10:30Přestávka
 10:30 – 12:00Přednášky VI
 12:00 – 14:00Oběd

Setkání se účastní čestní hosté

Doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., předsedkyně AV ČR

RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje

Prof. ing. František Střeleček, CSc., rektor JčU

ing. František Štangl, starosta Nových Hradů

RNDr. Jiří Velemínský, DrSc., místopředseda AV ČR

Přednášky I, předsedající Vladimír Baumruk

Juraj Sedláček:
Protein Crystallography at the Department of Gene Manipulations of Inst. Molecular Genetics I

Jiří Brynda:
Protein Crystallography at the Department of Gene Manipulations of Inst. Molecular Genetics II

Imro Barák, Katarina Muchová, Patrik Florek:
Differentiation and cell division in Bacillus subtitlis: Genetic and structural studies of protiens involved *

Peter Flecker:
Molecular recognition and misrecognition in complex molecular systems *

Přednášky II, předsedající Vladimír Baumruk

Lubomír Janda:
Preparation of the actin binding domain of plectin for crystallization *

Tatiana Kubičárová a Jiří Fajkus:
Structural biology of telomeres

Richard Hrabal a Václav Veverka:
NMR structural study of proteins from Mason-Pfizer monkey virus *

Petr Padrta, Lukáš Žídek, Richard Štefl, and Vladimír Sklenář :
Structure Refinement of Nucleic Acids Using Very Small Residual Dipolar Couplings

Markéta Munzarová:
A Quantum Chemical Study of the Structure-NMR Relationships in Nucleic Acids:
Spin-Spin Coupling Constants across the Glycosidic bond vs. Glycosidic Torsion Angle 

Přednášky III, předsedající Vladimír Sklenář

Eva Fadrná:
Computer modeling and simulations of nucleic acids at NCBR

Zdeněk Kříž:
Computer modeling and simulations of peptides and proteins at NCBR

Michal Otyepka:
Proteins and their interactions with small molecules studied by computer simulations

Vladimír Sychrovský, Jiří Šponer, Jaroslav Vacek, Pavel Hobza:
Determination of structure, energy, and spectroscopic parameters by means of quantum chemistry *

Jiří Vondrášek:
Calculation of interaction energy of inhibitor – enzyme complexes and studies of HIV-1 protease structure and flexibility as a function of its mutations *

Přednášky IV, předsedající Vladimír Sklenář

Radek Kužel a Jindřich Hašek:
The role of the Czech and Slovak Crystallographic Association in Structural Biology

Jitka Vévodová:
Applications of methods of protein crystallography at NCBR

Jiří Damborský, Andrea Jesenská, Zbyněk Prokop, Jan Kmuníček, Michal Boháč, Martin Prokop, Jana Sýkorová, Radka Chaloupková, Martina Pavlová, Tomáš Jedlička, Marta Monincová, Michal Strouhal, Martina Budová, Jaroslav Koča, Michal Otyepka, Yuji Nagata and Matthew Wilce:
Protein Engineering of Dehalogenating Enzymes

Jindřich Hašek:
Structural studies of enzymatic reactions *

Přednášky V, předsedající Juraj Sedláček

Břetislav Brzobohatý:
Laboratory of molecular physiology at Masaryk University, Brno

Jaromír Marek:
Laboratory of numerical protein crystallography, teaching bio-crystallography for Brno and beyond

Václav Bouda, Lea Boudová:
Live cell as a colloidal system. Muscle contraction *

Přednášky VI, předsedající Juraj Sedláček

Vladimír Baumruk:
Use of vibrational spectroscopy for study of biomolecules *

Karel Bezouška:
Chemistry and mass spectroscopy applied to resolution of the complete covalent structure of small proteins *

Dalibor Štys, Ladislav Nedbal:
Structural studies at the South Bohemian University *

Třicetiminutové přednášky jsou označeny * , neoznačené přednášky jsou dvacetiminutové.