II Discussions 2003

Centrum pro komplexní molekulární systémy a biomolekuly a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR, Praha Ústav fyzikální biologie Jihočeské university v Českých Budějovicích Česká a Slovenská krystalografická společnost pořádají

II. Setkání českých a slovenských strukturních biologů

čtvrtek 13. března – sobota 15. března 2003, Nový zámek v Nových Hradec II. Setkání strukturních biologů je pořádáno s laskavou podporou firmy Léčiva, a.s. Abstracts of the talks and posters

Program

Čtvrtek 13. března

13:00 – 16:45 Registrace 17:00 – 17:15 Zahájení 17:15 – 18:00 Plenární přednáška Doc. Karel Ulbrich Dr.Sc. : Polymerní nosiče pro dopravu a řízené uvolňování léčiv (abstrakt) 18:15 – 22:00 Recepce

Pátek 14. března

7:00 – 8:45 Snídaně 9:00 – 13:00 První blok přednášek, předsedající Dr. Ševčík Radovan Dvorský: Interaction of RhoA GTP-ase with its effector p160Rock (*) (abstrakt) Imro Barák: Tertiary structure of proteins involved in in the Bacillus subtilis cell differentiation process (*) (abstrakt) Peter Flecker: Structural Basis of Protein Metastability (*) (abstrakt) 10:30 – 11:00 Přestávka Radka Chaloupková: Saturation mutagenesis of L177 in haloalkane dehalogenase LinB (abstrakt) Zbyněk Prokop: Studies of enzyme kinetics by techniques of transition kinetics and microcalorimetry (abstrakt) František Vácha: Indentification of the chlorophyl cation in the photosynthetic center II (abstrakt) Vladimír Baumruk: Spectral techniques for rapid quantification of protein structure (*) (abstrakt)Karel Bezouška: Protein chemistry and mass spectrometry in structural analysis of large proteins (*) (abstrakt) 13:00 – 14:00 Oběd 14:00 – 18:10 Druhý blok přednášek, předsedající Doc. Baumruk Jiří Vondrášek: Analysis of nonplanarity of the peptide bond in proteins and peptides. A computational study Jiří Damborský: Dynamics of 1,2-dichloroethane in the active site of haloalkane dehalogenase LinB: Effect of solvent and halide ion on productive binding (abstrakt) Rudiger Ettrich: Molecular modelling as a tool in molecular biology of membrane-bound receptors (abstrakt) Iveta Bártová: CDK2 Activation and Inhibition by Phosphorylation, A Molecular Dynamics Study (abstrakt) Radomír Kužel: Powder diffraction application in biology? The egg shell microstructure (abstrakt) Richard Hrabal: Structural and dynamic studies of the 12 kDa form of protease from Mason-Pfizer monkey virus (abstrakt) 16:00 – 16:30 Přestávka Radovan Fiala: NMR Relaxation Studies of Fast Internal Motions in Nucleic Acids (abstrakt) Bohdan Schneider: Conformational behavior of the RNA backbone (abstrakt) Kamila Réblová: Structure and dynamics of ribosomal 5S RNA and its complex with ribosomal protein L25 (abstrakt) Vladimír Sychrovský: The Effect of Water Solvent on Theoretical NMR Spin – Spin Couplings in DNA: Improvement of Calculated Values by Application of Two Solvent Models (abstrakt) Jan Dohnálek: Two X-Ray structures of Enzymes 18:10 – 19:00 Večeře 19:00 – 22:00 Paralelně probíhá: Použití strukturních databasí PDB, CSD, a NDB Prohlídka posterů

Sobota 15. března

7:00 – 8:45 Snídaně 9:00 – 12:40 Přednášky, předsedající Dr. Flecker Jiří Brynda: Structure of a complex HIV-I protease — phenylnorstatine at atomic resolution of 1.03A Pavlína Řezáčová: Structural Basis of HIV-1 and HIV-2 Protease Inhibition by a Monoclonal Antibody (abstrakt) Renata Šťouračová: Crystallographic study of an anti – carbonic anhydrase IX monoclonal antibody M75 (abstrakt) Lubica Urbaníková: A long way to well diffracting protein crystals (abstrakt) Jindřich Hašek: Precision and reliability in molecular structure determination 10:40 – 11:10 Přestávka Anita Lewit-Bentley: The crystal structure of YodA, an E.coli protein involved in heavy metal stress (*) (abstrakt) Tomáš Obšil: Structural biology of 14-3-3 protein: The significance of protein – protein interactions in transduction of cell signal (*) (abstrakt) Jozef Ševcík: Structure of the plectin actin binding domain (*) (abstrakt) 12:40 – 12:55 Zakončení 13:00 – 14:00 Oběd Účastníci Došlé Abstrakty Přednášek a Posterů Třicetiminutové přednášky jsou označeny (*), ostatní jsou dvacetiminutové