Volby do Rady ČSSB

Vážení kolegové,
děkujeme všem za účast ve volbách do Rady ČSSB.

Zvoleni byli tito kandidáti (pořadí podle počtu obdržených hlasů):
Ing. Jan Dohnálek, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
Mgr. Jarmila Dušková, Ph.D.
doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Zápis o průběhu voleb najdete níže.

S pozdravem Volební komise ČSSB:
Jarmila Dušková
Rostislav Škrabana
Vojtěch Spiwok


Vážení členové České společnosti pro strukturní biologii,
děkuji všem, kdo se aktivně zúčastnili online voleb. Umožnilo nám to i v této zvláštní situaci zvolit novou Radu a pokračovat v činnosti společnosti podle našich stanov.
Děkuji všem členům končící Rady ČSSB za jejich přínos pro chod společnosti, především odstupujícímu Bohdanu Schneiderovi za dlouholetou práci v roli pokladníka, spoluzakladatele společnosti, finanzministra, i organizátora konferencí, a odstupujícímu Richardu Hrabalovi za dlouholeté vedení agendy členů společnosti.
Děkuji volební komisi (Jarmila Dušková, Rosťa Škrabana, Vojta Spiwok) a také Michalu Strnadovi (CESNET) za technickou realizaci voleb.

Blahopřeji všem ostatním zvoleným členům nové Rady. Naše první setkání se uskutečnilo během léta. Rozdělili jsme si novým způsobem agendu a probrali aktuální témata ohledně fungování společnosti, zapojení do Rady vědeckých společností, rozvoj činnosti i jisté admin/formální záležitosti.
Děkuji bývalé kontrolní komisi za důležitou práci pro chod společnosti (Marek Šebela, Jiří Vondrášek, Karel Kubíček), především odstupujícímu Markovi.
Děkuji také za ochotu nechat se zvolit do staronové kontrolní komise našim členům Karlovi Kubíčkovi, Jiřímu Vondráškovi a nově Jiřímu Pavlíčkovi.
Na fyzickou shledanou v lepších časech!
Honza Dohnálek<--break->

Výsledky voleb do Rady České společnosti pro strukturní biologii – zápis

Termín voleb: 25. – 29. června 2020
Volby proběhly elektronickou formou, zúčastnilo se jich 59 členů (z celkového počtu 96), kteří odevzdali 351 hlasů. Každý člen mohl volit maximálně 7 kandidátů. Po technické stránce volby zajišťoval Michal Strnad, volby byly tajné.

Kandidáti Počet získaných hlasů:
Ing. Jiří Černý, Ph.D., Institute of Biotechnology, AS CR, Vestec 20
Ing. Jan Dohnálek, Ph.D., Institute of Biotechnology, AS CR, Vestec 46
Mgr. Jarmila Dušková, Ph.D., Institute of Biotechnology, AS CR, Vestec 37
Mgr. David Kopečný, Ph.D., Department of protein biochemistry and proteomics, Palacký University, Olomouc 18
Mgr. Tomáš Kovaľ, Ph.D., Institute of Biotechnology, AS CR, Vestec 22
prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D., Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice 41
Mgr. Ivana Nemčovičová, Ph.D., Biomedical Research Center SAV, Bratislava 20
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc., Central European Institute of Technology, Masaryk University, Brno 43
doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D., University of Chemistry and Technology, Prague 33
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D., Central European Institute of Technology, Masaryk University, Brno 33
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D., Central European Institute of Technology, Masaryk University, Brno 38

Do rady ČSSB byli zvoleni (pořadí podle počtu obdržených hlasů):
Ing. Jan Dohnálek, Ph.D.,
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.,
prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.,
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.,
Mgr. Jarmila Dušková, Ph.D.,
doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.,
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Volby jsou právoplatné vzhledem k nadpoloviční účasti voličů.

Po volbách proběhlo také hlasování o schválení kontrolní komise.

Komise byla schválena v následujícím složení celkem 57 hlasy.
Mgr. Karel Kubíček, Ph.D., Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Brno
RNDr. Jiří Vondrášek, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie, AVČR, Praha
RNDr. Jiří Pavlíček, Ph.D., Biotechnologický ústav, AVČR, Vestec

Za průběh a regulérnost voleb odpovídá volební komise:
Jarmila Dušková
Rostislav Škrabana
Vojtěch Spiwok

Ve Vestci, 30. 6. 2020