prof. Kay Diederichs: Taxonomy of errors and mistakes in X-ray crystallography

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Česká společnost pro strukturní biologii vás zve na přednášku
prof. Kay Diederichs (Univerzita v Kostnici)
Taxonomy of errors and mistakes in X-ray crystallography
Přednáška se bude konat ve PONDĚLÍ dne 12.11.2018 od 10:00 hodin v místnosti ATRIUM v Břehové ulici (FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1), po přednášce bude následovat představení programů XDS a XDSgui.
Organizační výbor: Jaroslav Bielčík (KF), Ivan Richter (KFE), Tomáš Bílý (KJR), Pavel Šťovíček (KM).

Abstract
Taxonomy of errors and mistakes in X-ray crystallography Crystallography lets us visualize the molecules of life – more than 130.000 structures in the PDB attest to that. But all that glitters is not gold. Some of the concepts developed decades ago now need revision. For example, analysis of crystallographic data quality is still somewhat fixated on values of Rmerge (also called Rsym), and the distinction between accuracy and precision, as well as indicators of unmerged data precision and those of merged data precision is only now starting to be accepted in the community.

Posted on Categories News