Invitation to a course organized by CSSB & Institute of Macromolecualr Chemistry (in Czech)

Česká společnost pro strukturní biologii a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, projekt BIOPOL, reg.č. CZ.1.07/2.3.00/30.0029

vás zvou k účasti na

Kurz „Výpočetní postupy v makromolekulární krystalografii”

  • Upřesňování struktur v nízkém a atomárním rozlišení v Nových Hradech, 17-19. 3. 2015. Na kurz bude přímo navazovat každoroční konference XIII Discussions in Structural Molecular Biology v Nových Hradech, 19-21. 3. 2015.
  • Záměrem kurzu je přispět ke vzdělání mladé vědecké generace v oblasti strukturní biologie, speciálně v metodách makromolekulární krystalografie. Kurz navazuje na předchozí výpočetní kurz, který se konal 12-14. 3. 2013 v Nových Hradech.
  • Přednášky a praktika budou zaměřena na základní výpočetní techniky monokrystalové makromolekulární krystalografie jako je zpracování difrakčních dat, řešení fázového problému (řešení struktur) a upřesňování (rafinace) struktury. Praktika budou probíhat v místní počítačové učebně a současně bude možné instalovat volně dostupný software a praktikovat výpočty na přenosných počítačích účastníků. V učebně bude dostupný operační systém linux. Některé programy je možné instalovat i pod OS Windows.
  • Vlastní data a výpočetní problémy účastníků kurzu jsou vítány!
  • Jazyk příspěvků je buď AJ nebo ČJ (viz předběžný program, bude upřesněno).
  • Účastníci kurzu mohou v přihlášce specifikovat svůj vlastní příspěvek, vztahující se k tematice kurzu (krystalograficky orientovaný strukturně biologický projekt). Krátkou anotaci případného příspěvku ve volném formátu (maximálně 100 slov) připojte k registraci v emailu nebo dokumentu. Několik příspěvků budou vybráno k prezentaci formou krátké přednášky v AJ (15 minut včetně krátké diskuze). Autor bude včas informován.
  • Kurz je pořádán za podpory projektu BIOPOL Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a České společnosti pro strukturní biologii.
  • K registraci použijte příslušný formulář a respektujte příslušná pravidla.
Posted on Categories News