Struktura 2015

Czech and Slovak Crystallographic Association and Regional Committee of the IUCr organize colloquium Struktura 2015 with the 11th student symposium. The colloquium will take place in Hotel Adamantino in Pozlovice (near Luhačovice) in 22-25 June 2015. More details at www.xray.cz/kolokvium/

Posted on Categories News

EUROMAR 2015

EUROMAR 2015 will be hosted by Prague. The largest European congress on magnetic resonance will commence in the Prague Congress Center, a place with stunning panorama view of Prague Castle.
www.euromar2015.org

EUROMAR 2015 will offer an opportunity to report the latest scientific breakthroughs in magnetic resonance in broad range of scientific fields, ranging from physics and chemistry to biology and medicine. The goal of the conference is to provide a stimulating forum for sharing experience, exchanging ideas, and establishing fruitful collaborations.
On behalf of the organizing committee and the EUROMAR board, I am delighted to cordially invite you to EUROMAR 2015. We will be happy if you help us to make this congress a memorable scientific and personal event.

Vladimír Sklenář
Chairman
EUROMAR 2015 Congress

Posted on Categories News

16th International Conference on the Crystallization of Biological Macromolecules

You are welcome to register to ICCBM16 – 16th International Conference on the Crystallization of Biological Macromolecules (next deadlines 15 April), to be held on 2-7 July 2016 in Prague. Keynote speakers include Ada Yonath (Weizmann Institute of Science), Osamu Nureki (University of Tokyo), Naomi E. Chayen (Imperial College, London), Juan Manuel Garcia-Ruiz (CSIC-UGR) and Richard Giegé (University of Strasbourg).

Posted on Categories News

Invitation to a course organized by CSSB & Institute of Macromolecualr Chemistry (in Czech)

Česká společnost pro strukturní biologii a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, projekt BIOPOL, reg.č. CZ.1.07/2.3.00/30.0029

vás zvou k účasti na

Kurz „Výpočetní postupy v makromolekulární krystalografii”

  • Upřesňování struktur v nízkém a atomárním rozlišení v Nových Hradech, 17-19. 3. 2015. Na kurz bude přímo navazovat každoroční konference XIII Discussions in Structural Molecular Biology v Nových Hradech, 19-21. 3. 2015.
  • Záměrem kurzu je přispět ke vzdělání mladé vědecké generace v oblasti strukturní biologie, speciálně v metodách makromolekulární krystalografie. Kurz navazuje na předchozí výpočetní kurz, který se konal 12-14. 3. 2013 v Nových Hradech.
  • Přednášky a praktika budou zaměřena na základní výpočetní techniky monokrystalové makromolekulární krystalografie jako je zpracování difrakčních dat, řešení fázového problému (řešení struktur) a upřesňování (rafinace) struktury. Praktika budou probíhat v místní počítačové učebně a současně bude možné instalovat volně dostupný software a praktikovat výpočty na přenosných počítačích účastníků. V učebně bude dostupný operační systém linux. Některé programy je možné instalovat i pod OS Windows.
  • Vlastní data a výpočetní problémy účastníků kurzu jsou vítány!
  • Jazyk příspěvků je buď AJ nebo ČJ (viz předběžný program, bude upřesněno).
  • Účastníci kurzu mohou v přihlášce specifikovat svůj vlastní příspěvek, vztahující se k tematice kurzu (krystalograficky orientovaný strukturně biologický projekt). Krátkou anotaci případného příspěvku ve volném formátu (maximálně 100 slov) připojte k registraci v emailu nebo dokumentu. Několik příspěvků budou vybráno k prezentaci formou krátké přednášky v AJ (15 minut včetně krátké diskuze). Autor bude včas informován.
  • Kurz je pořádán za podpory projektu BIOPOL Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a České společnosti pro strukturní biologii.
  • K registraci použijte příslušný formulář a respektujte příslušná pravidla.
Posted on Categories News